CORES LOGO 1


Галерия

Video Gallery

Консултации по усвояване на структурните фондове на ЕС

КОРЕС ЕООД предлага следните услуги за подпомагане на финансирането от европейските фондове:

EU funds photo

 • Подбор на подходящи програми за финансиране въз основа на анализ на дейността на фирмите.
 • Разработване на бизнес планове, стратегически анализ. Препоръки.
 • Техническа помощ по време на планирането и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.
 • Изготвяне на проектни предложения за финансиране от европейските фондове, в рамките на следните Оперативни програми:
  • Конкурентоспособност
  • Регионално развитие
  • Околна среда

  както и за:

  • Националната програма за рибарството и аквакултурите
  • Програма за развитие на селските райони